دسته گمرک و بازرگانی

شرایط مربوط به ورود موقت خودرو

1399/5/13 16:16:10

شرایط مربوط به ورود موقت خودرو صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیل‌های وارده به کشور صرفاً برای آن دسته از افراد انجام می شود که: اولاً مقیم خارج از کشور

شرایط مربوط به ورود موقت خودرو1399/5/13 16:16:10

سرنوشت کالاهایی که در گمرک می مانند چیست؟

1399/5/13 16:13:00

سرنوشت کالاهایی که در گمرک می مانند چیست؟ قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی در حال حاظر حاکم و ناظر بر فعالیت های اجرایی گمرک است. گمرک کشور همانند

سرنوشت کالاهایی که در گمرک می مانند چیست؟1399/5/13 16:13:00

مقررات مربوط به ورود و خروج کالا

1399/5/13 16:20:31

مقررات مربوط به ورود و خروج کالا ممنوعیت های کلی واردات و صادرات براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ورود برخی کالاها و یا صدور آنها به طور کلی

مقررات مربوط به ورود و خروج کالا1399/5/13 16:20:31
Go to Top