دسته گمرک و بازرگانی

شرایط مربوط به ورود موقت خودرو

1399/5/13 11:46:10

شرایط مربوط به ورود موقت خودرو صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیل‌های وارده به کشور صرفاً برای آن دسته از افراد انجام می شود که: اولاً مقیم خارج از کشور

شرایط مربوط به ورود موقت خودرو1399/5/13 11:46:10

سرنوشت کالاهایی که در گمرک می مانند چیست؟

1399/5/27 7:36:43

سرنوشت کالاهایی که در گمرک می مانند چیست؟ قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی در حال حاظر حاکم و ناظر بر فعالیت های اجرایی گمرک است. گمرک کشور همانند

سرنوشت کالاهایی که در گمرک می مانند چیست؟1399/5/27 7:36:43

مقررات مربوط به ورود و خروج کالا

1399/5/13 11:50:31

مقررات مربوط به ورود و خروج کالا ممنوعیت های کلی واردات و صادرات براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ورود برخی کالاها و یا صدور آنها به طور کلی

مقررات مربوط به ورود و خروج کالا1399/5/13 11:50:31
Go to Top