نکات کلی در ارتباط با ترانزیت و حمل و نقل بین المللی

نکات کلی و عمومی که در ارتباط با ترانزیت و حمل و نقل بین المللی وجود دارد:

کالای گروپاژ

 کالای گروپاژ عبارت است از حمل کالای مختلف با بسته بندی های مختلف که متعلق به چند گیرنده در یک وسیله نقیله باشد.

کامیون دربست

عبارت است از کامیونی که به طور دربست در اختیار صاحب کالا و اجاره کننده وسیله حمل باشد. در چنین شرایطی راننده مجاز است کامیون را از یک تا بیست تن بارگیری کند.

ترانس شیپمنت

عبارت است از تغییر وسیله حمل حامل محموله در طول عملیات حمل کالا تا مقصدی نهایی که ممکن است در یک یا چند مرحله صورت پذیرد.

همین الان مشاوره رایگان جهت حمل جاده ای را از ما بگیرید!
همین الان مشاوره رایگان جهت حمل جاده ای را از ما بگیرید!

محمولات دو مقصدی

عبارت است از محمولاتی که دارای دو مقصد در دو کشور و یا در دو منطقه در یک کشور باشدف بدین ترتیب که قسمتی از کالا در مقصد اول تحویل و کامیون مجددا مهر و پلمپ و برای تخلیه کالای بعدی به سوی مقصد دوم اعزام میشود. این شکل عملیات در مبدا بارگیری نیز به همین ترتیب امکان پذیر است.

ترخیص یکسره(حمل یکسره)

عبارت است از ارزیابی محموله توسط گمرک روی کامیون و تخلیه آن در انبار صاحب کالا. لازم به توضیح است که انجام تشریفات گمرکی به صورت حمل یکسره تحت شرایط و مقررات گمرکی با اخذ تعهد و با سپرده از صاحب کالا صورت می گیرد.

پروانه ورود موقت

سندی است برای انجام تشریفات گمرکی کالایی که به طور موقت وارد کشور می شود. سند مذکور بیشتر برای کانتینر و کالای نمایشگاهی و کالاهای خاص مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت عدم اعاده آن ظرف مدت مقرر، سه برابر حقوق و عوارض گمرکی به اضافه ارزش کالا، جریمه به آن تعللق می گیرد.