28 مرداد 1399

وزیر اقتصاد: واردکنندگان مواد اولیه و واسطه‌ای نباید پشت گمرک بمانند

وزیر اقتصاد: واردکنندگان مواد اولیه و واسطه‌ای نباید پشت گمرک بمانند

 وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه واردکننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نباید پشت خط گمرک بمانند، گفت: افزایش دستگاههای اشعه ایکس و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی موجب جلوگیری از قاچاق و روان‌سازی تجارت شده است.

به گزارش ایرنا از خانه ملت، فرهاد دژپسند روز سه‌شنبه پس از حضور در کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت کمرگ کشور، اظهار کرد: در دو سال اخیر، فعالیت‌ها در گمرکات کشور به سمت هوشمند شدن سوق داده شده است تا صادرکنندگان از مشکلات و قید و بندها رها شوند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه واردکننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نباید پشت خط گمرک بمانند، افزود: وزارت اقتصاد در تلاش است با اتخاذ سیاست‌هایی مناسب روند را در گمرکات روان کند، از سوی دیگر با افزایش دقت از قاچاق جلوگیری به عمل آید.

دژپسند بیان کرد: افزایش (دستگاههای اشعه ایکس) X-RAY و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه موجب روانی تجارت خارجی می‌شود که سیاست‌های وزارتخانه نیز در این راستا است.

وی همچنین درباره جلسه کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: در جلسه امروز سوالات نمایندگان مطرح شد؛ این سوالات در حوزه فضای کسب و کار، بانکداری، خزانه، بودجه، مالیات و… بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه براساس وظایف قانونی به سوالات نمایندگان پاسخ داده شد، به محور سوالات اشاره کرد و افزود: نقش گمرک در مبارزه با قاچاق یکی از سوالات بود؛ در گزارش‌های بین‌المللی، گمرک ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مورد تحسین و تمجید قرار گرفته است، که مقرر شد، کمیته‌ای مشخص میزان پیشرفت گمرک در  تحقق این مهم را مورد بررسی قرار دهد.

دژپسند میزان اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را یکی دیگر از سوالات نمایندگان برشمرد و خاطرنشان کرد: اقدامات انجام گرفته در این زمینه توضیح داده شد و مقرر شد، کمیته مشخصی فعالیت‌های آنلاین این حوزه را به دقت بررسی کند.

وزیر اقتصاد: واردکنندگان مواد اولیه و واسطه‌ای نباید پشت گمرک بمانند

وزیر اقتصاد: واردکنندگان مواد اولیه و واسطه‌ای نباید پشت گمرک بمانند

 وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه واردکننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نباید پشت خط گمرک بمانند، گفت: افزایش دستگاههای اشعه ایکس و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی موجب جلوگیری از قاچاق و روان‌سازی تجارت شده است.

به گزارش ایرنا از خانه ملت، فرهاد دژپسند روز سه‌شنبه پس از حضور در کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت کمرگ کشور، اظهار کرد: در دو سال اخیر، فعالیت‌ها در گمرکات کشور به سمت هوشمند شدن سوق داده شده است تا صادرکنندگان از مشکلات و قید و بندها رها شوند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه واردکننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نباید پشت خط گمرک بمانند، افزود: وزارت اقتصاد در تلاش است با اتخاذ سیاست‌هایی مناسب روند را در گمرکات روان کند، از سوی دیگر با افزایش دقت از قاچاق جلوگیری به عمل آید.

دژپسند بیان کرد: افزایش (دستگاههای اشعه ایکس) X-RAY و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه موجب روانی تجارت خارجی می‌شود که سیاست‌های وزارتخانه نیز در این راستا است.

وی همچنین درباره جلسه کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: در جلسه امروز سوالات نمایندگان مطرح شد؛ این سوالات در حوزه فضای کسب و کار، بانکداری، خزانه، بودجه، مالیات و… بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه براساس وظایف قانونی به سوالات نمایندگان پاسخ داده شد، به محور سوالات اشاره کرد و افزود: نقش گمرک در مبارزه با قاچاق یکی از سوالات بود؛ در گزارش‌های بین‌المللی، گمرک ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مورد تحسین و تمجید قرار گرفته است، که مقرر شد، کمیته‌ای مشخص میزان پیشرفت گمرک در  تحقق این مهم را مورد بررسی قرار دهد.

دژپسند میزان اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را یکی دیگر از سوالات نمایندگان برشمرد و خاطرنشان کرد: اقدامات انجام گرفته در این زمینه توضیح داده شد و مقرر شد، کمیته مشخصی فعالیت‌های آنلاین این حوزه را به دقت بررسی کند.

تهران – ایرنا

28 مرداد 1399