بندرعباس – ایرنا

16 مرداد 1399

اقدام به موقع از سوءاستفاده ها و تخلفات گمرکی جلوگیری می کند

اقدام به موقع از سوءاستفاده ها و تخلفات گمرکی جلوگیری می کند

ناظر گمرکات هرمزگان، اقدام به موقع از سوءاستفاده های احتمالی را مسیر اصلی جلوگیری از تخلف های در گمرکات دانست.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی گمرگ شهید رجایی، ابوالفضل اکبرپور در نشست مجازی که علی بعیدی منفرد، معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران حضور داشت، افزود: با توجه به سیاست های گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رفع موانع بر سر راه بازرگانان و تجار و همچنین اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولیدکنندگان داخلی، گمرک شهید رجایی با اهتمام بر عملیاتی نمودن این مهم، سعی بر رفع نواقص مربوط به سامانه های مجازی گمرک دارد.

مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس تمام موارد ذکرشده را از اولویت های گمرک در سال جهش تولید بر شمرد.

وی گفت: بروز رسانی سامانه ها و رفع اشکالات احتمالی سیستمی از وظایف گمرک ایران است که این مهم و احصا این مشکلات و نقایص و باگ های سیستمی از وظایف گمرکات اجرایی می‌باشد.

اکبرپور ادامه داد: انتظار گمرکات اجرایی از دفاتر ستادی و مخصوصا فاوای گمرک ایران این است که با توجه به مشکلاتی که به ویژه در مرزها وجود دارد، اقدام جدی و سریع انجام شود؛ چراکه اقدام به موقع از سوءاستفاده های احتمالی و بعضاً تخلفات گمرکی جلوگیری می کند.

در این جلسه سه ساعته ویدئو کنفرانسی تمامی این باگ های سیستمی از مجموعه های معاونت فنی، صادرات، واردات، درب خروج، امور بندری، بازبینی و ایکس ری احصاء و گزارش کامل توسط معاونان و مسوولین دوایر داده شد و توضیحات مجموعه معاونت محترم فاوای گمرک ایران و همکاران زیر مجموعه ایشان در جهت رفع اشکالات موجود قابل تقدیر بود.

در این نشست حبیب اله راد، رئیس پژوهشکده سامانه های هوشمند دانشگاه تهران، هایده باقری پور، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران و معاونان حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان نیز حضور داشتند.

اقدام به موقع از سوءاستفاده ها و تخلفات گمرکی جلوگیری می کند

اقدام به موقع از سوءاستفاده ها و تخلفات گمرکی جلوگیری می کند

ناظر گمرکات هرمزگان، اقدام به موقع از سوءاستفاده های احتمالی را مسیر اصلی جلوگیری از تخلف های در گمرکات دانست.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی گمرگ شهید رجایی، ابوالفضل اکبرپور در نشست مجازی که علی بعیدی منفرد، معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران حضور داشت، افزود: با توجه به سیاست های گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رفع موانع بر سر راه بازرگانان و تجار و همچنین اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولیدکنندگان داخلی، گمرک شهید رجایی با اهتمام بر عملیاتی نمودن این مهم، سعی بر رفع نواقص مربوط به سامانه های مجازی گمرک دارد.

مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس تمام موارد ذکرشده را از اولویت های گمرک در سال جهش تولید بر شمرد.

وی گفت: بروز رسانی سامانه ها و رفع اشکالات احتمالی سیستمی از وظایف گمرک ایران است که این مهم و احصا این مشکلات و نقایص و باگ های سیستمی از وظایف گمرکات اجرایی می‌باشد.

اکبرپور ادامه داد: انتظار گمرکات اجرایی از دفاتر ستادی و مخصوصا فاوای گمرک ایران این است که با توجه به مشکلاتی که به ویژه در مرزها وجود دارد، اقدام جدی و سریع انجام شود؛ چراکه اقدام به موقع از سوءاستفاده های احتمالی و بعضاً تخلفات گمرکی جلوگیری می کند.

در این جلسه سه ساعته ویدئو کنفرانسی تمامی این باگ های سیستمی از مجموعه های معاونت فنی، صادرات، واردات، درب خروج، امور بندری، بازبینی و ایکس ری احصاء و گزارش کامل توسط معاونان و مسوولین دوایر داده شد و توضیحات مجموعه معاونت محترم فاوای گمرک ایران و همکاران زیر مجموعه ایشان در جهت رفع اشکالات موجود قابل تقدیر بود.

در این نشست حبیب اله راد، رئیس پژوهشکده سامانه های هوشمند دانشگاه تهران، هایده باقری پور، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران و معاونان حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان نیز حضور داشتند.

بندرعباس – ایرنا

16 مرداد 1399