منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

12 مرداد 1399

قرارداد مقاطعه‌‌کاری، راهکار مناسب برای حضور کامیون‌داران ایرانی در کریدور کتای

سرپرست واحد حمل‌و‌نقل بين‌المللي و کارنه تير اتاق ايران، کريدور جاده‌اي جديد راه‌اندازي شده ميان 4 کشور قرقيزستان، تاجيکستان، افغانستان، ايران موسوم به کريدور «کتاي» را به دليل کوتاه شدن مسير دسترسي ايران به منطقه آسياي ميانه داراي اهميت دانست و گفت: کوتاهي، ايمني و استاندارد بالا جزو مهم‎‌ترين مزاياي اين کريدور به شمار مي‌رود که خوشبختانه با توجه به اهميت و موقعيت جغرافيايي ايران در حمل و نقل و ترانزيت، طي روزهاي اخير مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.

 بهنام فرامرزيان در توضيح عملکرد اين کريدور گفت: کريدور کتاي منجر به کاهش مدت زمان ترانزيت و هزينه‌ها خواهد شد و قطعا با تقويت زيرساخت‌ها، به مرور شاهد افزايش مبادلات تجاري در کشورهاي منطقه و به خصوص کشورهاي عضو اکو خواهيم شد.

به گفته سرپرست واحد حمل و نقل بين المللي و کارنه تير اتاق ايران، در حال حاضر عمليات بارگيري و انتقال کالا در کريدور کتاي از طريق کاميون هاي افغان صورت مي‌گيرد و کاميون‌هاي ايراني در اين مسير تردد ندارند. او در همين زمينه «نبود امنيت» در مسير افغانستان براي تردد کاميون‌هاي ايراني را از مهم‌ترين مانعي عنوان کرد که کاميون داران ايراني را از فعاليت در اين کريدور منصرف کرده است.

فرامرزيان، تسهيل حمل و نقل و فراهم آوردن امکان تردد براي کاميون‌هاي ايراني را از مهمترين ترين برنامه‌ واحد حمل و نقل بين‌المللي و کارنه تير اتاق ايران در زمينه کريدور کتاي اعلام کرد و گفت: بدون شک قصد ما اين نيست که فقط به عنوان واسطه حمل‌و‌نقل يا همان forwarding agent عمل کنيم. معتقدم اگر قرار باشد نقش ايران تنها به يک ترانزيتي محدود شود، سهم ناچيزي از تجارت در کريدور کتاي را به خود اختصاص خواهيم داد.

پيشنهاد فرامرزيان براي حضور کاميون‌هاي ايراني در کريدور کتاي، استفاده از مدل قرارداد مقاطعه‌‌کاري است. او گفت: درصورتي‌که حمل‌ونقل در اين مسير در قالب مقاطعه‌‌کاري ترتيب داده شود، آن زمان ناوگان ايراني و خارجي باهم درگير حمل‌ونقل مي‌شوند و مسئوليت‌ها تقسيم خواهند شد. در اين صورت امنيت کاميون‌داران ايراني هم تامين مي شود به اين صورت که کاميون کشنده ايراني محموله را با کارنه ايراني را تا مرز منتقل مي‌کند و سپس کاميون افغان وظيفه انتقال محموله را با کارنه ايراني در ادامه مسير به عهده مي‌گيرد. اين نوع حمل‌ونقل در کنوانسيون تير هم شناخته‌شده است.

فرامرزيان بر ضرورت مشارکت هرچه بيشتر شرکت‌هاي حمل‌ونقل و ناوگان ايراني در مسير اين کريدور تاکيد کرد و افزود: در فاز دوم و سوم فعال شدن کريدور کتاي بايد تردد ناوگان کشورهاي مسير مانند تاجيکستان، افغانستان، قرقيزستان و ايران به کشورهاي يکديگر در چارچوب پروتکل‌هاي مشترک و چارچوب مقررات بين‌المللي از جمله کنوانسيون تير امکان‌پذير شود.

مشارکت بخش خصوصي، لازمه فعال شدن هرچه بيشتر کتاي

به باور سرپرست واحد حمل‌ونقل بين‌المللي و کارنه تير اتاق ايران، اقدامات انجام‌شده براي افتتاح کريدور کتاي، اگرچه درخور توجه است اما کافي نبست و فعال شدن هرچه بيشتر اين کريدور در گروي مشارکت بخش خصوصي به‌ويژه اتاق‌هاي مشترک بازرگاني است.

او در همين زمينه خاطرنشان کرد: با توجه به نگاه استراتژيک و رقابتي که بين کشورهاي عضو اکو وجود دارد، بايد زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و ترانزيت تقويت شود. در اولين قدم هم بايد سيستم‌هاي تبادل اطلاعات الکترونيکي گمرکات و بخش خصوصي تقويت شود تا عمليات بارگيري و تخليه بار کانتينرها با نهايت سرعت انجام گيرد. در اين صورت است که مي‌توانيم کريدور کتاي را براي حمل‌ونقل در تجارت بين کشورها جا بيندازيم و شاهد رقابت اين کريدور با مسيرهاي مهم حمل‌ونقل، ازجمله بندر گوادر باشيم.

فرامرزيان تصريح کرد: ايجاد اين رقابت‌پذيري در گروي اين است که مشکلاتي را که در بخش اجرايي وجود دارد شناسايي و نسبت به رفع آن‌ها اقدام کنيم. خوشبختانه نتايج پايلوت‌هايي که در کارنه تير انجام داده‌ايم بسيار رضايت‌بخش است و نشان مي‌دهد که توانايي اجراي گسترده انتقال کالا از بنادر جنوبي در مسير کريدور کتاي داريم، به‌شرط اينکه ظرفيت‌هاي اين کريدور را به بخش خصوصي معرفي کنيم.

قرارداد مقاطعه‌‌کاری، راهکار مناسب برای حضور کامیون‌داران ایرانی در کریدور کتای

سرپرست واحد حمل‌و‌نقل بين‌المللي و کارنه تير اتاق ايران، کريدور جاده‌اي جديد راه‌اندازي شده ميان 4 کشور قرقيزستان، تاجيکستان، افغانستان، ايران موسوم به کريدور «کتاي» را به دليل کوتاه شدن مسير دسترسي ايران به منطقه آسياي ميانه داراي اهميت دانست و گفت: کوتاهي، ايمني و استاندارد بالا جزو مهم‎‌ترين مزاياي اين کريدور به شمار مي‌رود که خوشبختانه با توجه به اهميت و موقعيت جغرافيايي ايران در حمل و نقل و ترانزيت، طي روزهاي اخير مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.

 بهنام فرامرزيان در توضيح عملکرد اين کريدور گفت: کريدور کتاي منجر به کاهش مدت زمان ترانزيت و هزينه‌ها خواهد شد و قطعا با تقويت زيرساخت‌ها، به مرور شاهد افزايش مبادلات تجاري در کشورهاي منطقه و به خصوص کشورهاي عضو اکو خواهيم شد.

به گفته سرپرست واحد حمل و نقل بين المللي و کارنه تير اتاق ايران، در حال حاضر عمليات بارگيري و انتقال کالا در کريدور کتاي از طريق کاميون هاي افغان صورت مي‌گيرد و کاميون‌هاي ايراني در اين مسير تردد ندارند. او در همين زمينه «نبود امنيت» در مسير افغانستان براي تردد کاميون‌هاي ايراني را از مهم‌ترين مانعي عنوان کرد که کاميون داران ايراني را از فعاليت در اين کريدور منصرف کرده است.

فرامرزيان، تسهيل حمل و نقل و فراهم آوردن امکان تردد براي کاميون‌هاي ايراني را از مهمترين ترين برنامه‌ واحد حمل و نقل بين‌المللي و کارنه تير اتاق ايران در زمينه کريدور کتاي اعلام کرد و گفت: بدون شک قصد ما اين نيست که فقط به عنوان واسطه حمل‌و‌نقل يا همان forwarding agent عمل کنيم. معتقدم اگر قرار باشد نقش ايران تنها به يک ترانزيتي محدود شود، سهم ناچيزي از تجارت در کريدور کتاي را به خود اختصاص خواهيم داد.

پيشنهاد فرامرزيان براي حضور کاميون‌هاي ايراني در کريدور کتاي، استفاده از مدل قرارداد مقاطعه‌‌کاري است. او گفت: درصورتي‌که حمل‌ونقل در اين مسير در قالب مقاطعه‌‌کاري ترتيب داده شود، آن زمان ناوگان ايراني و خارجي باهم درگير حمل‌ونقل مي‌شوند و مسئوليت‌ها تقسيم خواهند شد. در اين صورت امنيت کاميون‌داران ايراني هم تامين مي شود به اين صورت که کاميون کشنده ايراني محموله را با کارنه ايراني را تا مرز منتقل مي‌کند و سپس کاميون افغان وظيفه انتقال محموله را با کارنه ايراني در ادامه مسير به عهده مي‌گيرد. اين نوع حمل‌ونقل در کنوانسيون تير هم شناخته‌شده است.

فرامرزيان بر ضرورت مشارکت هرچه بيشتر شرکت‌هاي حمل‌ونقل و ناوگان ايراني در مسير اين کريدور تاکيد کرد و افزود: در فاز دوم و سوم فعال شدن کريدور کتاي بايد تردد ناوگان کشورهاي مسير مانند تاجيکستان، افغانستان، قرقيزستان و ايران به کشورهاي يکديگر در چارچوب پروتکل‌هاي مشترک و چارچوب مقررات بين‌المللي از جمله کنوانسيون تير امکان‌پذير شود.

مشارکت بخش خصوصي، لازمه فعال شدن هرچه بيشتر کتاي

به باور سرپرست واحد حمل‌ونقل بين‌المللي و کارنه تير اتاق ايران، اقدامات انجام‌شده براي افتتاح کريدور کتاي، اگرچه درخور توجه است اما کافي نبست و فعال شدن هرچه بيشتر اين کريدور در گروي مشارکت بخش خصوصي به‌ويژه اتاق‌هاي مشترک بازرگاني است.

او در همين زمينه خاطرنشان کرد: با توجه به نگاه استراتژيک و رقابتي که بين کشورهاي عضو اکو وجود دارد، بايد زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و ترانزيت تقويت شود. در اولين قدم هم بايد سيستم‌هاي تبادل اطلاعات الکترونيکي گمرکات و بخش خصوصي تقويت شود تا عمليات بارگيري و تخليه بار کانتينرها با نهايت سرعت انجام گيرد. در اين صورت است که مي‌توانيم کريدور کتاي را براي حمل‌ونقل در تجارت بين کشورها جا بيندازيم و شاهد رقابت اين کريدور با مسيرهاي مهم حمل‌ونقل، ازجمله بندر گوادر باشيم.

فرامرزيان تصريح کرد: ايجاد اين رقابت‌پذيري در گروي اين است که مشکلاتي را که در بخش اجرايي وجود دارد شناسايي و نسبت به رفع آن‌ها اقدام کنيم. خوشبختانه نتايج پايلوت‌هايي که در کارنه تير انجام داده‌ايم بسيار رضايت‌بخش است و نشان مي‌دهد که توانايي اجراي گسترده انتقال کالا از بنادر جنوبي در مسير کريدور کتاي داريم، به‌شرط اينکه ظرفيت‌هاي اين کريدور را به بخش خصوصي معرفي کنيم.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

12 مرداد 1399