خبر- معاون استاندار خراسان رضوی بر ساماندهی گمرک و مرز دوغارون تاکید کرد

1399/5/25 15:19:57

مشهد - ایرنا 23 مرداد 1399 معاون استاندار خراسان رضوی بر ساماندهی گمرک و مرز دوغارون تاکید کرد معاون