بارنامه چارتر

1399/10/18 15:20:38

بارنامه چارتر هنگامی که کشتی توسط شخص یا شرکتی (CHARTERR) جهت حمل دریایی کالا اجاره گردد , بارنامه صادره را بارنامه چارتر می گویند . لازم به ذکر است که