خبر- سرمایه گذاری انجام شده در مرز باشماق برای توسعه تجارت بکار گرفته شود

1399/5/23 11:07:14

سنندج - ایرنا 20 مرداد 1399 سرمایه گذاری انجام شده در مرز باشماق برای توسعه تجارت بکار گرفته شود