خبر- صادرات کالا از گمرک خرمشهر ۵۴ درصد افزایش یافت

1399/5/23 11:40:41

آبادان - ایرنا 20 مرداد 1399 صادرات کالا از گمرک خرمشهر ۵۴ درصد افزایش یافت مدیر کل گمرک خرمشهر