خبر- تشریفات گمرکی با کد رهگیری بانک انجام می‌شود

1399/5/23 12:57:22

تهران - ایرنا 15 مرداد 1399 تشریفات گمرکی با کد رهگیری بانک انجام می‌شود سخنگوی گمرک گفت: برای حل