تعریف حق العمل کاری در گمرک

1399/10/18 10:58:28

 تعریف حق العملکاری و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک ماده ۳۷۶ – حق العمل کار در گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی