خبر- فعالیت مرز خسروی با عراق در تمام روزهای هفته برقرار می‌شود

1399/5/23 11:16:26

تهران - ایرنا 22 مرداد 1399 فعالیت مرز خسروی با عراق در تمام روزهای هفته برقرار می‌شود سخنگوی گمرک