خبر- خودروهای ناقص کف پارکینگ خودرو سازان به ۱۵۰ هزار دستگاه رسید

1399/5/23 9:28:10

تهران - ایرنا 23 مرداد 1399 خودروهای ناقص کف پارکینگ خودرو سازان به ۱۵۰ هزار دستگاه رسید دبیر انجمن