ارومیه – ایرنا

23 مرداد 1399

امسال حدود ۳۶۸ هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان‌ غربی صادر شده است

امسال حدود ۳۶۸ هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان‌ غربی صادر شده است

ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی گفت: از ابتدای امسال، ٣۶٧ هزار و ٩۶۶ تن کالای غیرنفتی به ارزش ۵٣٣ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است.

توحید آذربد روز پنجشنبه در حاشیه جلسه توسعه صادرات غیرنفتی آذربایجان‌ غربی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با این آمار، صادرات از گمرکات استان از نظر وزن ۳۳ درصد و از نظر ارزش دلاری ١۵ درصد در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته کمتر است.

وی ادامه داد: در این مدت، ٨٢ هزار و ٣٩۴ تن کالا به ارزش ١۴٠ میلیون دلار از طریق گمرکات و بازارچه ‌های مرزی وارد استان شده که از نظر وزن ۵٧ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۴٩ درصد کاهش دارد.

ناظر گمرکات آذربایجان‌ غربی گفت: محصولات کشاورزی از جمله هندوانه، سیب، کنسانتره و محصولات و صنایع پلاستیکی مهمترین کالاهای صادراتی استان در چهار ماه نخست سال جاری است.

آذربد بیان کرد: خروجی صادرات سایر گمرکات از گمرک آذربایجان‌ غربی نیز ٧٧۴ هزار و ۵٢۵ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵٨٩ میلیون دلار انجام گرفته است.

وی تاکید کرد: در این بخش نیز ٢٣ درصد از نظر وزنی و ۶ درصد از نظر ارزش کالایی کاهش داشتیم.

وی با اشاره به میانگین تردد روزانه از مرزهای این استان، بیان کرد: ٣۶۴ مرد تردد روزانه از مرزهای این استان ثبت‌ شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ٩٧ درصدی را نشان می‌دهد.

در آذربایجان‌ غربی ۹ گمرک و ۶ بازارچه در امر واردات و صادرات فعالیت می‌کند.

این استان با ۹۶۷ کیلومتر مرز، یکی از فعال ترین استان های کشور در زمینه صادرات است.

امسال حدود ۳۶۸ هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان‌ غربی صادر شده است

امسال حدود ۳۶۸ هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان‌ غربی صادر شده است

ناظر گمرکات آذربایجان‌ غربی گفت: از ابتدای امسال، ٣۶٧ هزار و ٩۶۶ تن کالای غیرنفتی به ارزش ۵٣٣ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است.

توحید آذربد روز پنجشنبه در حاشیه جلسه توسعه صادرات غیرنفتی آذربایجان ‌غربی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با این آمار، صادرات از گمرکات استان از نظر وزن ۳۳ درصد و از نظر ارزش دلاری ١۵ درصد در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته کمتر است.

وی ادامه داد: در این مدت، ٨٢ هزار و ٣٩۴ تن کالا به ارزش ١۴٠ میلیون دلار از طریق گمرکات و بازارچه‌ های مرزی وارد استان شده که از نظر وزن ۵٧ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۴٩ درصد کاهش دارد.

ناظر گمرکات آذربایجان ‌غربی گفت: محصولات کشاورزی از جمله هندوانه، سیب، کنسانتره و محصولات و صنایع پلاستیکی مهمترین کالاهای صادراتی استان در چهار ماه نخست سال جاری است.

آذربد بیان کرد: خروجی صادرات سایر گمرکات از گمرک آذربایجان‌ غربی نیز ٧٧۴ هزار و ۵٢۵ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵٨٩ میلیون دلار انجام گرفته است.

وی تاکید کرد: در این بخش نیز ٢٣ درصد از نظر وزنی و ۶ درصد از نظر ارزش کالایی کاهش داشتیم.

وی با اشاره به میانگین تردد روزانه از مرزهای این استان، بیان کرد: ٣۶۴ مرد تردد روزانه از مرزهای این استان ثبت‌ شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ٩٧ درصدی را نشان می‌دهد.

در آذربایجان‌ غربی ۹ گمرک و ۶ بازارچه در امر واردات و صادرات فعالیت می‌کند.

این استان با ۹۶۷ کیلومتر مرز، یکی از فعال ترین استان های کشور در زمینه صادرات است.

ارومیه – ایرنا

23 مرداد 1399