ترانزیت داخلی

ترانزیت داخلی عبارت از آن است که کالای گمرک نشده از گمرک‌خانه مجاز به گمرک‌خانه دیگری حمل و نقل شود مثلاً حمل کالا از یک گمرک مرزی ایران به گمرک تهران. ترانزیت کالا یا باربری ترانزیت یکی از حساس ترین و ظریفترین نوع حمل کالا دربخش حمل و نقل می باشد که در اکثر مواقع حمل ترانزیتی به صورت ترکیبی حمل می گردد و حساسیت بیشتری نسبت به حمل های دیگر پیدا می کند .

 نیلگون گروپ با در اختیار داشتن شرکت حمل و نقل بین المللی گسترش و شعب و نمایندگی های فعال در مبادی ورودی و خروجی کشور، و با دارا بودن نمایندگی های خارجی درکشورهای ارسال کننده و دریافت کننده کالا، حداکثر راهکارهای مثبت جهت تسریع در سرعت، امنیت کالا و در نهایت آرامش تجار و بازرگانان را فراهم می نمایند.
لازم به توضیح است با توجه به فعال بودن بخشهای مختلف فورواردری و کریری به صورت(زمینی، دریایی، ریلی و هوایی) این امکان را برای مشتریان فراهم نموده تا به راحتی کلیه عملیات مربوط به حمل محموله خود را به ما واگذار نمایند و با اطمینان فکری و قلبی از اجرای صحیح عملیات حمل با خاطری آسوده محمولات خود را به ما بسپارند.

اگر جابجایی کالایی بین دو گمرک در یک کشور باشد و این جابجایی به خاطر انجام تشریفات گمرکی صورت گرفته باشد، به آن ترانزیت داخلی گفته می شود. ترانزیت داخلی یا باربری ترانزیت که به روش زمینی انجام میشود ابتدا محموله از یک گمرک بارگیری شده و سپس در گمرک دیگر تخلیه میشود.

۱-در ترانزیت داخلی کالا یا باربری ترانزیت در گمرک مبدا، ابتدا کالایی که قرار است ترانزیت شود بررسی می شود. این بررسی به این منظور صورت می گیرد که کالای ارسالی با کالایی که از قبل اظهار شده است یکسان باشد و چیزی غیر از کالای اظهار شده به آن اضافه نشده باشد. در صورت دیدن مغایرت، کالای مورد نظر قاچاق محسوب می شود.

۲-کالای ترانزیت شده باید در زمانی که مشخص شده است به مقصد برسد. در صورتی که که در طی این مدت زمان به گمرک مقصد وارد نشود، کالای قاچاق محسوب می شود. اما اگر کالا در طول مسیر دچار حادثه و تصادف شده باشد، می توانند با در دست داشتن جریمه نیروی انتظامی حداکثر تا مدت ۵ روز از تاریخ قید شده در پروانه، کالای خود را ترخیص کنند.

ترانزیت به داخل

زمانی که کالایی در یکی از گمرک های کشور وجود دارد، اما کارهای مربوط به ترخیص آن در گمرکی دیگر در همان کشور باید انجام شود، کالا را به گمرک دوم می فرستند. این جابجایی کالا بین دو گمرک در یک کشور را ترانزیت به داخل می گویند.

ترانزیت، ترانزیت داخلی، ترانزیت داخلی کالا، ترانزیت به داخل، شرکت ترانزیت داخلی، باربری ترانزیت،ترانزیت ایران