منبع: ایرنا

13 مرداد 1399

بیش‌ از ۴۲۳ تن کالا از گمرکات سیستان و بلوچستان صادر شد

 ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان و مدیرکل گمرک زاهدان گفت: ۴۲۳ هزار و ۱۲۰ تن کالا از گمرکات و بازارچه‌های مرزی این استان از ابتدای سالجاری تاکنون صادر شده است.

رضا راستی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: این میزان کالا به ارزش ۵۶۳ میلیون و ۸۷۶ هزار دلار از گمرکات و بازارچه‌های مرزی سیستان و بلوچستان صادر شده است.

وی گفت: صادرات از گمرکات سیستان و بلوچستان از لحاظ ارزش ۶۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان و مدیرکل گمرک زاهدان افزود: عمده اقلام صادراتی شامل سیمان، خرما، گاز و مصالح ساختمانی بوده است.

وی بیان کرد: در حوزه واردات نیز ۵۱۸ هزار و ۴۹۴ تن کالا به ارزش ۶۸۷ میلیون و ۸۶۷ هزار دلار از طریق گمرک و بازارچه‌های مرزی وارد سیستان و بلوچستان شده است.

راستی ادامه داد: واردات کالا به لحاظ وزن ۵۳ درصد رشد و به لحاظ ارزش ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی گفت: عمده اقلام وارداتی شامل گندم، برنج، جو، انبه و کنجد بوده است.

به گزارش ایرنا سیستان و بلوچستان دارای هفت بازارچه مرزی فعال شامل بازارچه های مرزی گمشاد و میلک در شهرستان هیرمند، بازارچه مرزی میرجاوه، بازارچه مرزی کوهک و جالق شهرستان سراوان، بازارچه مرزی پیشین شهرستان سرباز و بازارچه مرزی ریمدان شهرستان چابهار است.
علاوه بر این بازارچه های مرزی جدید بش‌دلبر، تخت عدالت و شاهگل به ترتیب در شهرستان های نیمروز، هیرمند و زهک، بازارچه بدوکی میرجاوه در شهرستان میرجاوه و بازارچه میل ۴۶ در شهرستان سراوان نیز در این استان به تصویب هیات دولت رسیده و در مرحله آماده سازی قرار دارند.

بیش‌ از ۴۲۳ تن کالا از گمرکات سیستان و بلوچستان صادر شد

 ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان و مدیرکل گمرک زاهدان گفت: ۴۲۳ هزار و ۱۲۰ تن کالا از گمرکات و بازارچه‌های مرزی این استان از ابتدای سالجاری تاکنون صادر شده است.

رضا راستی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: این میزان کالا به ارزش ۵۶۳ میلیون و ۸۷۶ هزار دلار از گمرکات و بازارچه‌های مرزی سیستان و بلوچستان صادر شده است.

وی گفت: صادرات از گمرکات سیستان و بلوچستان از لحاظ ارزش ۶۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان و مدیرکل گمرک زاهدان افزود: عمده اقلام صادراتی شامل سیمان، خرما، گاز و مصالح ساختمانی بوده است.

وی بیان کرد: در حوزه واردات نیز ۵۱۸ هزار و ۴۹۴ تن کالا به ارزش ۶۸۷ میلیون و ۸۶۷ هزار دلار از طریق گمرک و بازارچه‌های مرزی وارد سیستان و بلوچستان شده است.

راستی ادامه داد: واردات کالا به لحاظ وزن ۵۳ درصد رشد و به لحاظ ارزش ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی گفت: عمده اقلام وارداتی شامل گندم، برنج، جو، انبه و کنجد بوده است.

به گزارش ایرنا سیستان و بلوچستان دارای هفت بازارچه مرزی فعال شامل بازارچه های مرزی گمشاد و میلک در شهرستان هیرمند، بازارچه مرزی میرجاوه، بازارچه مرزی کوهک و جالق شهرستان سراوان، بازارچه مرزی پیشین شهرستان سرباز و بازارچه مرزی ریمدان شهرستان چابهار است.
علاوه بر این بازارچه های مرزی جدید بش‌دلبر، تخت عدالت و شاهگل به ترتیب در شهرستان های نیمروز، هیرمند و زهک، بازارچه بدوکی میرجاوه در شهرستان میرجاوه و بازارچه میل ۴۶ در شهرستان سراوان نیز در این استان به تصویب هیات دولت رسیده و در مرحله آماده سازی قرار دارند.

منبع: ایرنا

13 مرداد 1399