شرکت ترخیص کالای نیلگون آبی ایرانیان

شرکت ترخیصکاری نیلگون آبی ایرانیان از سال 1388 مفتخراست تا در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی سرویسهای قابل قبولی را به مشتریان خود ارائه دهد. کارشناسان مجرب شرکت با توجه به نیاز مشتری و بررسی کالای آنها، در جهت ترخیص، ثبت سفارش واردات و صادرات کالا خدمات متناسبی را در نظر گرفته و به آنها ارائه می نماید. هدف ما خدمت به تولیدکنندگان و واردکنندگان عزیز جهت توسعه تجارت بین الملل و صنعت کشور است. رئوس خدمات قابل ارائه شرکت نیلگون آبی ایرانیان به شرح ذیل می باشد:
1- ثبت سفارش و ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی و خارجی
2- ارائه راهکارها و روش ها در جهت پیشبرد وبهبود اهداف مشتریان
3- واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی

شرکت بازرگانی و ترخیص کالای نیلگون آبی ایرانیان