تجارت و حمل و نقل

جابجایی و انتقال دادن انسانها و یا اموال و کالا ها از جایی به جای دیگر در قلمرو حمل و نقل قرار می گیرند. این مسئله در واقع یکی از مشغله های مهم انسانی از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین مراحل توسعه بوده است.راهها و وسائط نقلیه دو رکن اساسی حمل و نقل می باشند . از زمانی که انسانها به تولیدات زیاد پرداخت نیاز به ایجاد راههای بهتر و جاده هایی با مشخصات فنی و مناسب احساس کرد. تا اینکه امروزه استفاده از وسایل نقلیه غول پیکر و سریع السیر و راههایی در زمین و هوا و دریا با کیفیتهای بسیار بالا امری غیر قابل اجتناب گردیده است.

امروزه انسانها از شیوه های حمل و نقل بسیار گوناگونی استفاده می کنند و به سبب آن قوانینی را برای انواع حمل و نقل ها وضع کرده اند. در بخش های ذیل این عملکرد اقتصادی و قوانین آن را که حاصل سرمایه گذاری های زیربنایی و فعالیت عاملان اقتصادی در زیربخش های جاده ای، دریایی، هوایی، گمرک و خدمات پشتیبان آنهاست، به شما عرضه نمودیم.

گمرک و بازرگانی
حمل جاده ای
حمل جاده ای
حمل دریایی