Loading...
بخش جاده ای1399/5/14 11:16:35

نکات کلی در ارتباط با ترانزیت،حمل و نقل بین المللی

1399/05/10|

نکات کلی در ارتباط با ترانزیت و حمل و نقل بین المللی نکات کلی و عمومی که در ارتباط با ترانزیت و حمل و نقل بین المللی وجود دارد: کالای گروپاژ عبارت است از حمل

اسناد اصلی حمل

1399/05/10|

اسنادی که راننده در طول مسیر از مبدا به مقصد باید همراه داشته باشد CMR" سی ام آر"(راهنامه) این سند در واقع شناسنامه محموله ای است که براساس اظهارنامه گمرکی و پس از بارگیری و

آشنایی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

1399/05/10|

 آشنایی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب تیرماه 1353، فعالیت های مرتبط با حمل و نقل کشور ابتدا به سازمان هماهنگی ترابری

Go to Top