بیمه و موارد استفاده از آن در حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا

در ادامه ی این مقاله درباره ی بیمه نامه کارت سبز ، بیمه حمل و نقل کالا ، بیمه سی ام آر ، بیمه محصولات ترانزیتی ، بیمه سازمان تامین اجتماعی و به طور کلی درباره ی بیمه و ترانزیت کالا آشنا خواهیم شد.

کارت سبز

کارت سبز بیمه نامه بین المللی مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه است. بدین معنی که چنانچه در کشوری که به سیستم کارت سبز پیوسته است راننده ای به وسیله کامیون خود به وسیله نقلیه دیگری خسارتی وارد کند، خسارت مذکور از محل بیمه کارت سبز پرداخت می شود. بیمه سبز را بیمه شخص ثالث در خارج از کشور نیز می نامند که می توان آن را به صورت یک ماهه، سه ماهه و یا بیشتر خریداری کرد.

توجه: اگر راننده وسیله نقلیه ای با شخص ثالثی در کشوری که عضو بیمه کارت سبز است تصادف کند و مقصر راننده باشد، تنها یک نسخه فتوکپی از کارت سبز را به شخص حادثه دیده ارائه و از تحویل اصل کارت سبز به اشخاص خودداری کنید.

همین الان مشاوره رایگان جهت حمل جاده ای را از ما بگیرید!
همین الان مشاوره رایگان جهت حمل جاده ای را از ما بگیرید!

بیمه حمل و نقل کالا

بیمه حمل و نقل کالا بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر(شرکت بیمه) در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار (متقاضی بیمه) دریافت می کند، متعهد می شود چناچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر با وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا تلف شود و یا بیمه گذار هزینه هایی در رابطه با خطرات متحمل شود، زیان وارده را جبران کند.

بیمه سی ام آر مسئولیت مدنی حمل کننده

بیمه سی.ام.آر مسئولیت مدنی حمل کننده را پوشش می دهد. پرداخت خسارت در بیمه سی.ام.آر مشمول مقررات کنوانسیون سی.ام.آر است. اخذ این بیمه در هر مورد حمل ضروری است.

بیمه محصولات ترانزیتی

در بیمه محصولات ترانزیتی ، بیمه تضمین حقوق و عوارض گمرکی محموله ترانزیتی را از بابت خسارت احتمالی وارده به کالا اعم از مفقود شدن، تصادف، کم و کسری و… از زمان حمل کالا از گمرک ورودی تا زمان خروج کالا از مرز تحت پوشش قرار می دهد. میزان پرداخت خسارات در این نوع بیمه بستگی به قرارداد بیمه گر و بیمه گذار دارد.

بیمه سازمان تامین اجتماعی

طبق مقررات و ظوابط سازمان تامین اجتماعی رانندگان خطوط بین المللی و ترانزیت مشمول بیمه تامین اجتماعی و پرداخت آن از طریق شرکت متبوعه برعهده راننده است. ضمنا اضافه می کنیم در صورتی که راننده سفر خارج از کشور نداشته باشد می تواند با پرداخت هزینه بیمه به طور ماهانه از طریق شرکت متبوعه، خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد و از مزایای بیمه درمانی برای خود و خانواده و همچنین حقوق ایام بیکاری و بازنشستگی بهره مند شود.