کنوانسیون تیر یا کارنه تیر چیست؟

در سالهای گذشته، روش حمل و نقل بین المللی کالا در ارتباط با مقررات گمرکی در دنیا به نوعی بود که هر کشوری براساس ضوابط و مقررات خاص خود عمل می کرد، این امر سبب شده بود که در حمل بارها به ویژه بارهای ترانزیتی مشکل به وجود آید.

ضمن آنکه انجام تشریفات گمرکی در کشورهای مختلف موجب کندی حمل و نقل بین المللی می گردید و به دلیل ارزیابی های مکرر در مرزهای کشورها، کالاهای ترانزیتی دیرتر به مقصد رسیده و خساراتی نیز به کالا وارد می شد و از طرف دیگر شرکت های حمل کننده ناگزیر بودند براساس مقررات گمرکی هر کشوری مبالغی تضمین گمرکی که گاهی هم غیر قابل پرداخت بود، در مرزهای ترانزیتی بپردازند که تامین این نظر خود مشکل بزرگی را ایجاد کرده بود. این موانع در حمل و نقل زمینی به مراتب محسوس تر بود و به این ترتیب هر کشوری کوش داشت با عقد قراردادهای ترانزیت خصوصی به رفع قراردادهای ترانزیت خصوصی به رفع این مشکل بپردازد. این مشکلات از کلیه جوانب سب شد که موضوع ه قسمت اقتصادی و بازرگانی و گمرکی سازمان ملل کشانده شود که با توصیه این سازمان در 15 ژانویه 1959 زیر نظر شورای همکاری های گمرکی وابسته به سازمان ملل در ژنو موافقت نامه ای مطرح و به امضا رسید که به طور کلی روش حمل و نقل بین المللی جاده ای را تغییر داد و تسهیلات فراوانی را از نظر ارزیابی کالا، تضمین کالا، و به طور کلی نحوه برخورد با مقررات گمرکی کشورها به وجود آورد بدین ترتیب سازمانی به نام ایرو (IRU) به وجود آمد. ایرو (IRU) مخفف international road transport union است که معنی آن عبارت است از اتحادیه بین المللی حمل و نقل زمینی و همان طوری که گفته شد یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد می باشد که مقر آن در ژنو است.

كارنه تير
سند گمركی است برای ترانزيت بين‌المللی كالا در چهارچوب قوانين (تير) اين سند در كشور مبدأ صادر شده و حاوی مشخصات كاميون و كالا می‌باشد و به موجب آن وسيله نقليه جاده‌ای از كشور مبدأ از طريق قلمرو  كشورهای بين راهی بدون بازرسی گمركی عبور می‌نمايد البته اين عبور بدون بازرسی نياز به اقدامات تعيين شده از قبل به شرح زير دارد:

1. پلمپ وسيله نقليه حامل كالا در گمرك مبدأ
2. اجرای دستورالعمل حفاظتی برای انواع محفظه و يا كانتينر، به منظور جلوگيری از هرگونه قاچاق
3. تامين پوشش هرگونه ريسكی در حقوق و عوارض گمركی در طول سفر توسط موسسه ضامن

برای دریافت مشاوه در حوزه بازرگانی و ترخیص با ما تماس بگیرید! کلیک کنید!

اهداف و فوايد سيتم کارنه تير
درسیستم تیر، این امکان دیده شده که کالا تحت پوشش دفترچه تیر(کارنه تیر) از طریق جاده حمل و بدون ارایه تضمینات اضافی نزد گمرکات بین راهی از یک گمرک خانه درمبدأ تا یک گمرک خانه مقصد ادامه یابد.
امکانات بهتر برای حمل و نقل و تجارت
کاهش هزینه‌های جاده‌ای و همینطور کاهش تاخیر درعملیات سیستم ترانزیت تیر.
امکانات حرکت کالا طبق روش‌های یک شکل و استاندارد شده در کنترل و نظارت.
کنترل و نظارت گمرکی مشابه تحت مفاد کنوانسیون تیر یا کارنه تیر
ارتقا و توسعه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای وهمینطورتجارت بین‌الملل
برای صنعت حمل ونقل
کالا با حداقل دخالت مقامات ذیصلاح درمرزها عبور می‌کند.
کاهش در تاخیر و هزینه ترانزیت کالا
اسناد ساده و استاندارد شده
نیاز به ارائه تضمینات گمرکی درمرزهای ورودی برای گمرک
حقوق وعوارض گمرکی تا سقف 50,000دلار در سیستم تیر تضمین شده.
فقط شرکت‌های حمل و نقل واجد شرایط مجاز به استفاده از سیستم تیر می‌باشد که این کار سبب افزایش امنیت سیستم می‌شود.
نیاز کنترل فیزیکی کالا در مسیر ترانزیت کاهش می‌یابد.
ارائه امکانات بهتر جهت کنترل اسناد و مدارک توسط گمرک.

دفترچه کارنه تیر 
دفترجه کارنه تير توسط سازمان ايرو (International Road transport Union) اتحاديه بين ‌الملل حمل و نقل زمينی كه مركز آن در ژنو است چاپ و به موسسات ضامن واگذار می‌گردد. جلد اين دفترچه منقوش به علامت ايرو (IRU) كه بر روی آن تعداد وله شماره كارنه تير ، كشور مبدا، كشور مقصد، امضاء سازمان ايرو، تاريخ اعتبار كارنه تير ، شماره كاميون، شماره فتوگرافی، و مشخصات شركت حمل كننده كالا و راه‌های مجاز عبور كالای ترانزيتی (كه به جز از طريق آنها ورود و خروج و يا عبور كالا و وسيله حمل تحت عنوان ترانزيت خارجی ميسر نمی‌باشد) قيد می‌گردد هر كارنه تير برای يك سفر از ميدأ تا مقصد قابل استفاده می‌باشد پس از پايان سفر و پس از تأييد سوش وله توسط شركت مقصد لاشه كارنه به شركت حمل كننده كالا تحويل تا به موسسه ضامن كارنه تير مسترد گردد دفترچه كارنه تير برای مرز ورود و خروج هر كشور دو برگ وله كه وله های سفيد رنگ با شماره فرد در گمركات مبدأ و مرزهای ورودی و وله‌های سبز رنگ با شماره‌های زوج در مرزهای خروجی و گمركات مقصد جدا می‌گردد.كارنه تير به زبان فرانسه چاپ می‌شود ولی ممكن است صفحات اضافی به زبان كشور صادر كننده كارنه ضميمه گردد.