اسنادی که راننده در طول مسیر از مبدا به مقصد باید همراه داشته باشد

کارنه تیر ، بارنامه ، سی ام آر از جمله اسناد حملی هستنند که اننده در طول مسیر باید همراه داشته باشد. این اسناد جزو اسناد اصلی حمل محسوب می شوند.

CMR سی ام آر (راهنامه)

این سند در واقع شناسنامه محموله ای است که براساس اظهارنامه گمرکی و پس از بارگیری و پلمپ کامیون بوسیله گمرک، توسط شرکت حمل و نقل صادر می شود و راننده موظف است کالا را با توجه به همان مشخصات ذکر شده در برگه سی ام آر که در مبدا بارگیری شده، عینا در مقصد و با همان مشخصات تحویل گیرنده کالا که مشخصات وی در ردیف 2 سی ام آر درج شده تحویل داده و رسید تحویل گیرنده را روی همان سند در ردیف 24 با ذکر تاریخ و امضا و در صورت امکان مهر گیرنده اخذ کند.

همین الان مشاوره رایگان جهت حمل جاده ای را از ما بگیرید!
همین الان مشاوره رایگان جهت حمل جاده ای را از ما بگیرید!

TIR carnet(کارنه تیر)

کارنه تیر (TIR carnet) سندی است گمرکی که برای ترانزیت بین المللی کالا در چارچوب کنوانسیون تیر(TIR) در کشور مبدا صادر می‌شود و به موجب آن کالا در وسیله نقلیه جاده ای پلمپ شده از خاک کشورهای بین راه عبور می کند و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ترانزیت در مرزهای ورودی وخروجی این کشورها طبق قوانین داخلی آنها نخواهد بود.

به منظور تسریع درحمل و نقل بین المللی، کاستن از تشریفات گمرکی و جلوگیری از خسارت‌ های احتمالی در جریان ترانزیت بین المللی کالا، کنوانسیونی تحت عنوان ((کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل ونقل بین المللی کالا درجاده‌ها تحت کارنه‌های تیر)) به ابتکار اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده‌ای درسال ۱۹۵۹ منعقد شد که درسال ۱۹۷۵ جای خودرا به کنوانسیون دیگری با همین عنوان داد.

طبق این کنوانسیون سندی برای ترانزیت بین المللی کالا صادر می‌شود که کارنه تیر یا دفترچه تیر نام دارد و بدین منظور اعضای کنوانسیون موظف هستند سازمانی را برای صدور کارنه تیر و تضمین پرداخت هزینه‌های ناشی از تخلفات از مقررات کنوانسیون تعیین نمایند.

بارنامه

یکی از اسناد مهمی که هنگام خروج از گمرک مبدا و گمرکات مسیر باید در دست داشته باشید بارنامه است. از آنجا که اصل بارنامه از نظر مالکیت بسیار مهم است معمولا توسط فرستننده و یا بانک جهت گیرنده ارسال می شود، بنابراین تنها داشتن یک نسخه کپی بارنامه می تواند رافع مشکلات راننده در گمرکات و در طول مسیر باشد. بنابراین در مواردی که اصل بارنامه به راننده داده می شود تا راسا به گیرنده تحویل دهد باید دقت کرد که در جای محفوظی نگهداری شود تا مفقود نشده و یا به سرقت نرود زیرا در غیر این صورت متصدی حمل و راننده در مقابل فرستنده محموله پاسخگو و مسئول خواهند بود، خاصه زمانی که کالای گران قیمتی مانند فرش بارگیری می شود باید بسیار دقت کرد که چنین معضلاتی پیش نیاید.

مانیفست(لیست بارگیری)

مانیفست سندی است حاوی صورت ریز کالای بارگیری شده در وسیله نقلیه اعم از اینکه متعلق به یک گیرنده و یا چند گیرنده باشد. مانیفست توسط شرکت حمل و نقل صادر می شود و مکمل سایر اسناد حمل در دست راننده است.