خبر- کالاهای اساسی بدون اخذ کدرهگیری و اعلامیه تأمین ارز ترخیص می‌شوند

1399/5/23 11:17:42

تهران - ایرنا 22 مرداد 1399 کالاهای اساسی بدون اخذ کدرهگیری و اعلامیه تأمین ارز ترخیص می‌شوند معاون فنی

خبر- کالاهای اساسی بدون اخذ کدرهگیری و اعلامیه تأمین ارز ترخیص می‌شوند1399/5/23 11:17:42

خبر- تشریفات گمرکی با کد رهگیری بانک انجام می‌شود

1399/5/23 12:57:22

تهران - ایرنا 15 مرداد 1399 تشریفات گمرکی با کد رهگیری بانک انجام می‌شود سخنگوی گمرک گفت: برای حل

خبر- تشریفات گمرکی با کد رهگیری بانک انجام می‌شود1399/5/23 12:57:22
Go to Top