آشنایی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

به موجب قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب تیرماه 1353، فعالیت های مرتبط با حمل و نقل کشور ابتدا به سازمان هماهنگی ترابری کشور محول شد و سپس در سال 1361 تحت عنوان معاونت حمل و نقل در ساختار وزارت راه و ترابری مطرح شد. از طرفی در سال 1367 به منظور بهربرداری، توسعه و نگهداری و همچنین احداث پایانه های عمومی و مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی، تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری به تصویب رسید. پس از تشکیل این شرکت که ریاست مجمع آن با وزیر راه و ترابری بود، عملا از بخشی از امور جاری حمل و نقل عمومی برعهده این شرکت دولتی قرار گرفت.

در سال 1373 براساس ماده یک مصوبه شورایعالی اداری با ادغام معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری با وظایف و اختیارات شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری، سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور ایجاد شد. در آخرین تغییر تشکیلاتی در سال 1382، طی مصوبه شورایعالی اداری، تمتم وظایف، نیروی انسانی، تجهیزات، تعهدات و اعتبارات معاونت راهداری وزارت راه و ترابری حذف شد. همچنین براساس ماده 5 مصوبه شورایعالی اداری، وظایف و اداره امور دبیرخانه شورایعالی ترابری کشور از سازمان منفک به وزارت راه و ترابری منتقل شد و سپس نام سازمان به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تغییر یافت.

همین الان مشاوره رایگان جهت حمل جاده ای را از ما بگیرید!

اهداف و وظایف اساسی:

 • تنظيم خط‌مشي‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي حمل و نقل جاده‌اي و ايجاد هماهنگي اجرائي بين زير بخش‌هاي مختلف حمل و نقل و نظارت و كنترل در امور حمل و نقل جاده‌اي و ارائه پيشنهادات لازم به منظور رعايت بهره‌وري اقتصادي و تسهيل در ارتباطات به هنگام تصويب پروژه‌هاي راهسازي كشور
 • احداث ، بهره‌برداري، توسعه و نگهداري پايانه‌هاي عمومي وسائل نقليه باربري و ساير تاسيسات مورد نياز همچون تيرپاركها و تاسيسات رفاهي و جانبي بين‌راهي، مراكز توزيع و كنترل هدايت ترابري
 • نظارت بر عملكرد شركتهاي مسافربري مستقر در پايانه‌هاي مسافري بمنظور حصول اطمينان از حسن اجراي ضوابط و مقررات جابجايي مسافر.
 • تهيه و تنظيم لوايح، تصويب‌نامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي لازم در خصوص امور ترابري داخلي و بين‌المللي و ارائه آنها به شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و يا ساير مراجع جهت تاييد و تصويب و پيگيري مراحل تصويب .
 • صدور مجوز فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي و ساير پروانه‌ها و مجوزهاي لازم در فعاليتهاي حمل و نقل داخلي و بين‌المللي
 • فراهم ساختن مقدمات لازم به منظور تسهيل در امور ترانزيت و صادرات .
 • فراهم ساختن امكانات لازم به منظور تسهيل در امور ارتقاء سطح ايمني، خدمات و كاهش ضايعات زيست محيطي در حمل و نقل جاده‌اي كشور .
 • بررسي و تعيين نوع ، تعداد و مشخصات ناوگان موجود و مورد نياز حمل و نقل جاده‌اي و همكاري در تامين و توزيع آن .
 • تمركز آمار و اطلاعات پايه‌اي حمل و نقل جاده‌اي با همكاري سازمانها و موسسات ذي‌ربط و تشكيل بانك اطلاعاتي .
 • صدور مجوز احداث تاسيسات و مجتمع‌هاي خدماتي و رفاهي بين راهي توسط بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي .
 • صدور مجوز بهره‌برداري‌هاي ويژه از شبكه راههاي كشور از قبيل پروانه تردد وسائل نقليه خارجي و مجوزهاي ويژه عبور بارهاي ترافيكي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
 • برنامه‌ريزي آموزش عمومي و تخصصي جهت كاركنان سازمان و فراهم ساختن زمينه‌هاي لازم به منظور ايجاد گسترش تخصصهاي مورد نياز ناوگان ترابري جاده‌اي كشور از طريق مراكز آموزشي داخلي و خارجي .
 • انجام امور بازرگاني در بخش حمل و نقل جاده‌اي و در راستاي اهداف و وظايف اساسي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
 • صدور مجوز و موافقت اصولي احداث و بهره‌برداري از مراكز مكانيزه فني وسايل نقليه سبك و سنگين عمومي برون شهري مسافري و باري.
 • انجام مطالعات كاربردي و اجراي پروژه‌هاي پژوهشي مورد نياز سازمان.