اقداماتی را که گمرک به هنگام وقوع قاچاق گمرکی انجام می دهد

قاچاق کالا صرفاً شامل عدم پرداخت حقوق گمرکی نمی‌شود. مثل عدم پرداخت مالیات کالای داخلی در تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶ که مقنن کالای داخلی بدون پرداخت مالیات را کالای قاچاق تلقی نموده‌است. تبصره مذکور اشعار داشته: «کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.»

علاوه بر این هر گونه نقل و انتقال کالاهای ممنوعه بین مرزها مانند مواد مخدر، اسلحه، انسان و مشابه به صورت کلی قاچاق تلقی می شود مگرآنکه بر اساس قوانین بین المللی مجاز باشد.

قوانین ایران، با جرم قاچاق بسیار سختگیرانه برخورد می کند و در مواردی نیز مجازات اعدام را در نظر گرفته است.

 بایستی بدانیم که گمرک به هنگام وقوع قاچاق چه اقداماتی را انجام می دهد، به عبارت دیگر از مواردی که ذکر شد چناچه وقوع قاچاق اتفاق بیافتد، گمرک مقرراتی را در این مورد اعمال می نماید که عمدتا چرخه عملیات آن به شرح زیر است:

1.چناچه ارزش کالای مکشوفه مشمول مقررات قاچاق کمنر از یک میلیون تومان باشد صرفا کالای موضوع قاچاق به ضبط دولت در می آید.

برای دریافت مشاوه در حوزه بازرگانی و ترخیص با ما تماس بگیرید! کلیک کنید!

2.ولی چناچه ارزش کالای مکشوفه مشمول مقررات قاچاق کالا بیش از یک میلیون تومان باشد علاوه بر ضبط کالای قاچاق کشف شده، به میزان دوبرابر بهای مال هم به عنوان جریمه توسط گمرک از مرتکب یا مرتکبین مطالبه می گردد ( منظوز از بهای مال عبارتست از ارزش سیف کالا به اضافه حقوق ورودی آن)

3.چناچه این جریمه را شرکت حمل و نقل یا متهم پرداخت نماید گمرک از تعقیب کیفری متهم خودداری می نمید.

4.ولی اگر شخص متهم به دلایل مختلف جریمه مورد مطالبه گمرک را نپردازد در این صورت گمرک مکلف است که از دادگاه انقلاب اسلامی درخواست صدور حکم برای ضبط کالا به اضافه اخذ دو برابر بهای مال به اضافه تعقیب کیفری متهم را بنماید که این تعقیب کیفری هم بین شش ماه تا دو ماه سال زندان است.

5.چناچه دادگاه اقلاب ظرف مهلت یک ماه به درخواست گمرک رسییدگی ننماید گمرک بایستی پرونده را به تعزیرات حکومتی ارجاع داده که در این مرحله رای صادره قطعی و یک مرحله ای خواهد بود.