خبر- معاون استاندار خراسان رضوی بر ساماندهی گمرک و مرز دوغارون تاکید کرد

1399/5/25 15:19:57

مشهد - ایرنا 23 مرداد 1399 معاون استاندار خراسان رضوی بر ساماندهی گمرک و مرز دوغارون تاکید کرد معاون

خبر- معاون استاندار خراسان رضوی بر ساماندهی گمرک و مرز دوغارون تاکید کرد1399/5/25 15:19:57

خبر- امسال حدود ۳۶۸ هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان‌ غربی صادر شده است

1399/5/25 13:50:31

ارومیه - ایرنا 23 مرداد 1399 امسال حدود ۳۶۸ هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان‌ غربی صادر شده است

خبر- امسال حدود ۳۶۸ هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان‌ غربی صادر شده است1399/5/25 13:50:31

خبر- کالاهای اساسی بدون اخذ کدرهگیری و اعلامیه تأمین ارز ترخیص می‌شوند

1399/5/23 11:17:42

تهران - ایرنا 22 مرداد 1399 کالاهای اساسی بدون اخذ کدرهگیری و اعلامیه تأمین ارز ترخیص می‌شوند معاون فنی

خبر- کالاهای اساسی بدون اخذ کدرهگیری و اعلامیه تأمین ارز ترخیص می‌شوند1399/5/23 11:17:42

خبر- صادرات سیب‌زمینی از گمرک بیله‌سوار مغان آغاز شد

1399/5/23 11:19:43

اردبیل - ایرنا 22 مرداد 1399 صادرات سیب‌زمینی از گمرک بیله‌سوار مغان آغاز شد معاون اقتصادی استاندار اردبیل گفت:

خبر- صادرات سیب‌زمینی از گمرک بیله‌سوار مغان آغاز شد1399/5/23 11:19:43

خبر- آغاز فعالیت کریدور ترانزیتی ایران-افغانستان-ازبکستان

1399/5/23 11:30:21

تهران - ایرنا 20 مرداد 1399 آغاز فعالیت کریدور ترانزیتی ایران-افغانستان-ازبکستان مدیرکل ترانزیت گمرک گفت: کریدور ترانزیتی ایران- افغانستان-

خبر- آغاز فعالیت کریدور ترانزیتی ایران-افغانستان-ازبکستان1399/5/23 11:30:21

خبر- صادرات کالا از گمرک خرمشهر ۵۴ درصد افزایش یافت

1399/5/23 11:40:41

آبادان - ایرنا 20 مرداد 1399 صادرات کالا از گمرک خرمشهر ۵۴ درصد افزایش یافت مدیر کل گمرک خرمشهر

خبر- صادرات کالا از گمرک خرمشهر ۵۴ درصد افزایش یافت1399/5/23 11:40:41

خبر- مدیرکل گمرک: مشکل ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی همدان رسیدگی می‌شود

1399/5/23 12:08:05

همدان - ایرنا 19 مرداد 1399 مدیرکل گمرک: مشکل ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی همدان رسیدگی می‌شود مدیرکل گمرک استان همدان

خبر- مدیرکل گمرک: مشکل ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی همدان رسیدگی می‌شود1399/5/23 12:08:05

خبر- اقدام به موقع از سوءاستفاده ها و تخلفات گمرکی جلوگیری می کند

1399/5/23 12:26:15

بندرعباس - ایرنا 16 مرداد 1399 اقدام به موقع از سوءاستفاده ها و تخلفات گمرکی جلوگیری می کند ناظر

خبر- اقدام به موقع از سوءاستفاده ها و تخلفات گمرکی جلوگیری می کند1399/5/23 12:26:15

خبر- تشریفات گمرکی با کد رهگیری بانک انجام می‌شود

1399/5/23 12:57:22

تهران - ایرنا 15 مرداد 1399 تشریفات گمرکی با کد رهگیری بانک انجام می‌شود سخنگوی گمرک گفت: برای حل

خبر- تشریفات گمرکی با کد رهگیری بانک انجام می‌شود1399/5/23 12:57:22
Go to Top