تهران – ایرنا

22 مرداد 1399

کالاهای اساسی بدون اخذ کدرهگیری و اعلامیه تأمین ارز ترخیص می‌شوند

کالاهای اساسی بدون اخذ کدرهگیری و اعلامیه تأمین ارز ترخیص می‌شوند

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور، بدون اخذ کد رهگیری و اعلامیه تأمین ارز بانک بلامانع است .

به گزارش روز چهارشنبه گمرک ایران، «‌مهرداد جمال ارونقی» تصریح کرد: با توجه به ضرورت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و توافق میان وزارت صنعت، معدن تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران صاحبان کالاهای ذرت، دانه‌های روغنی، روغن خام، کنجاله سویا و جو در گمرکات کشور می‌توانند با ارائه مجوزهای قانونی لازم، بدون اخذ کد رهگیری و اعلامیه تأمین ارز  بانک نسبت به ترخیص اقلام اشاره شده اقدام کنند.

وی افزود: بدیهی است بانک مرکزی متعاقباً با هماهنگی واردکنندگان اقدام به صدور گواهی تخصیص ارز مدت‌دار به منظور تأمین ارز در سررسید حداکثر سه ماهه اقدام خواهد کرد.

ارونقی تاکید کرد: با توجه به ضرورت تسریع در انجام امور صاحبان کالاهای اشاره شده در صورت تمایل، ظرف مدت حداکثر یک هفته نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالای خود اقدام کنند.

کالاهای اساسی بدون اخذ کدرهگیری و اعلامیه تأمین ارز ترخیص می‌شوند

کالاهای اساسی بدون اخذ کدرهگیری و اعلامیه تأمین ارز ترخیص می‌شوند

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور، بدون اخذ کد رهگیری و اعلامیه تأمین ارز بانک بلامانع است .

به گزارش روز چهارشنبه گمرک ایران، «‌مهرداد جمال ارونقی» تصریح کرد: با توجه به ضرورت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و توافق میان وزارت صنعت، معدن تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران صاحبان کالاهای ذرت، دانه‌های روغنی، روغن خام، کنجاله سویا و جو در گمرکات کشور می‌توانند با ارائه مجوزهای قانونی لازم، بدون اخذ کد رهگیری و اعلامیه تأمین ارز  بانک نسبت به ترخیص اقلام اشاره شده اقدام کنند.

وی افزود: بدیهی است بانک مرکزی متعاقباً با هماهنگی واردکنندگان اقدام به صدور گواهی تخصیص ارز مدت‌دار به منظور تأمین ارز در سررسید حداکثر سه ماهه اقدام خواهد کرد.

ارونقی تاکید کرد: با توجه به ضرورت تسریع در انجام امور صاحبان کالاهای اشاره شده در صورت تمایل، ظرف مدت حداکثر یک هفته نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالای خود اقدام کنند.

تهران – ایرنا

22 مرداد 1399