خبرگذاری مهر

11 فروردین 1400

افزایش ۱۵۴ درصدی تردد خودروها در هفته اول فروردین در کاشان

محمد فرجی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در هفته ابتدایی نوروز امسال ۵۳۹ هزار و ۸۶۲ تردد توسط دوربین‌های پایش تصویری در محورهای مواصلاتی منتهی به کاشان ضبط شده است، اظهار داشت: میزان تردد خودروها در مدت زمان مشابه در سال گذشته ۲۱۲ هزار و ۳۶۵ مورد بوده است.

وی ابراز داشت: میزان تردد خودروها در هفته ابتدایی نوروز امسال نسبت به سال گذشته ۱۵۴ درصد رشد داشته است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همچنین از ۸۱ مورد متوسط تردد ساعتی در هفته اول نوروز سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در هفته نخست سال جدید متوسط تردد ساعتی به ۲۰۲ مورد افزایش پیدا کرده است.

وی بیان داشت: متوسط تردد ساعتی خودروها در محورهای مواصلاتی کاشان در هفته اول نوروز امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

فرجی افزود: با توجه به اینکه کاشان یک شهر گردشگرپذیر است و در محور مواصلاتی گردشگری ایران قرار دارد، این حجم از افزایش تردد خودروها در کاشان دور از ذهن نبود.

وی خاطرنشان کرد: این آمار و اطلاعات از ۱۶ محور مواصلاتی در شهرستان کاشان توسط دوربین‌های پایش نظارت تصویری ضبط شده است.

افزایش ۱۵۴ درصدی تردد خودروها در هفته اول فروردین در کاشان

محمد فرجی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در هفته ابتدایی نوروز امسال ۵۳۹ هزار و ۸۶۲ تردد توسط دوربین‌های پایش تصویری در محورهای مواصلاتی منتهی به کاشان ضبط شده است، اظهار داشت: میزان تردد خودروها در مدت زمان مشابه در سال گذشته ۲۱۲ هزار و ۳۶۵ مورد بوده است.

وی ابراز داشت: میزان تردد خودروها در هفته ابتدایی نوروز امسال نسبت به سال گذشته ۱۵۴ درصد رشد داشته است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همچنین از ۸۱ مورد متوسط تردد ساعتی در هفته اول نوروز سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در هفته نخست سال جدید متوسط تردد ساعتی به ۲۰۲ مورد افزایش پیدا کرده است.

وی بیان داشت: متوسط تردد ساعتی خودروها در محورهای مواصلاتی کاشان در هفته اول نوروز امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

فرجی افزود: با توجه به اینکه کاشان یک شهر گردشگرپذیر است و در محور مواصلاتی گردشگری ایران قرار دارد، این حجم از افزایش تردد خودروها در کاشان دور از ذهن نبود.

وی خاطرنشان کرد: این آمار و اطلاعات از ۱۶ محور مواصلاتی در شهرستان کاشان توسط دوربین‌های پایش نظارت تصویری ضبط شده است.

خبرگذاری مهر

11 فروردین 1400