مشهد – ایرنا

23 مرداد 1399

معاون استاندار خراسان رضوی بر ساماندهی گمرک و مرز دوغارون تاکید کرد

معاون استاندار خراسان رضوی بر ساماندهی گمرک و مرز دوغارون تاکید کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: مرز و گمرک دوغارون به عنوان دریچه اتصال این استان با افغانستان و برخی کشورهای آسیای میانه از اهمیت خاصی برخوردار است لذا ساماندهی آن باید در دستور کار قرار گیرد.

حسن جعفری روز پنجشنبه در جلسه ساماندهی مبادی ورودی و خروجی رسمی مرز دوغارون افزود: بررسی ورود و خروج مسافران و اتباع خارجی به ایران و افغانستان از طریق مرز دوغارون، بررسی آخرین وضعیت اختلاف در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، تسهیل در امر صادرات و شناسایی نیازهای گمرک دوغارون از مهمترین اهداف سفر به این گذرگاه رسمی بود.

وی به جایگاه گمرک اقتصادی دوغارون اشاره کرد و ادامه داد: این گمرک ۱۰۰ ساله به عنوان یکی از پنج گمرک برتر کشور قلمداد می‌شود که نقش بسزایی در تامین بخشی از اقلام اساسی کشور افغانستان داشته و موجب رونق اشتغال در شهرستان تایباد و استان‌های مختلف افغانستان شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی به صادرات سالانه افزون بر ۲ میلیارد دلار کالا از گمرک دوغارون به بازارهای هدف در افغانستان اشاره کرد و گفت: استقبال خوبی از انواع کالاهای ایرانی در شهرهای مختلف افغانستان شده که باید بستر مناسبی برای افزایش صادرات و ترانزیت از این معبر شرقی به این کشور فراهم شود.

وی با اشاره به قاچاق انواع مواد مخدر از افغانستان به داخل ایران از طریق مرزهای مشترک 2 کشور افزود: باوجود نیروهای مسلح در مرزهای مشترک ایران و افغانستان و تعامل کشور افغانستان، مرزهای شرقی استان یکی از امن ترین نقاط کشور محسوب می‌شود ولی برای جلوگیری از ورود انواع مواد مخدر به داخل کشور مجهز شدن این گمرک به انواع تجهیزات روز الکترونیکی در دستور کار قرار دارد.

جعفری ادامه داد: قاچاق سوخت هم در این گذرگاه رسمی باید مورد توجه دستگاههای امنیتی قرار گیرد کهساماندهی تردد و افراد غیرمجاز نقش بسزایی در کاهش قاچاق سوخت به افغانستان دارد.

وی گفت: ساماندهی معبر رسمی مرز دوغارون کمک شایانی به رونق اقتصادی منطقه می‌کند و نقش بسزایی در رونق بازار کسب و کار خراسان رضوی و تامین معیشت خانواده‌های مرزنشین دارد.
معاون استاندار خراسان رضوی به ظرفیت مناطق مرزی در تامین معاش اهالی منطقه بدون اتکا به درآمدهای ملی اشاره کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی همیشه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است لذا معیشت مردم در مناطق مرزی بیش از پیش مورد توجه دولت قرار دارد.
وی همچنین بر مبارزه جدی با پدیده قاچاق تاکید و بیان کرد: همه دستگاههای اجرایی و مستقر در مرز دوغارون باید نسبت به قاچاق حساس باشند تا تمامی ظرفیتهای موجود به همین منظور در این کانون اقتصادی فراهم آید.

بازید از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، بازارچه مرزی و موکب اربعین حسینی در محل اداره اتباع و امور مهاجرین خارجی مرز دوغارون از دیگر برنامه‌های سفر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی به شهرستان تایباد و معبر رسمی دوغارون بود.

گمرک دوغارون در ۱۸ کیلومتری تایباد قرار دارد و تایباد نیز در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.

گمرک ۱۰۰ ساله دوغارون پر رونق‌ترین گمرک خراسان رضوی و پس از گمرک مشهد تنها گمرک مستقل در این استان محسوب می‌شود که تمام ترانزیت کالا به افغانستان از طریق آن صورت می‌گیرد.

بیشترین حجم کار این گمرک، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است و کالاهای تجار افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندرعباس، بندر لنگه و دیگر گمرکات مرزی آن کشورها منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.

معاون استاندار خراسان رضوی بر ساماندهی گمرک و مرز دوغارون تاکید کرد

معاون استاندار خراسان رضوی بر ساماندهی گمرک و مرز دوغارون تاکید کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: مرز و گمرک دوغارون به عنوان دریچه اتصال این استان با افغانستان و برخی کشورهای آسیای میانه از اهمیت خاصی برخوردار است لذا ساماندهی آن باید در دستور کار قرار گیرد.

حسن جعفری روز پنجشنبه در جلسه ساماندهی مبادی ورودی و خروجی رسمی مرز دوغارون افزود: بررسی ورود و خروج مسافران و اتباع خارجی به ایران و افغانستان از طریق مرز دوغارون، بررسی آخرین وضعیت اختلاف در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، تسهیل در امر صادرات و شناسایی نیازهای گمرک دوغارون از مهمترین اهداف سفر به این گذرگاه رسمی بود.

وی به جایگاه گمرک اقتصادی دوغارون اشاره کرد و ادامه داد: این گمرک ۱۰۰ ساله به عنوان یکی از پنج گمرک برتر کشور قلمداد می‌شود که نقش بسزایی در تامین بخشی از اقلام اساسی کشور افغانستان داشته و موجب رونق اشتغال در شهرستان تایباد و استان‌های مختلف افغانستان شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی به صادرات سالانه افزون بر ۲ میلیارد دلار کالا از گمرک دوغارون به بازارهای هدف در افغانستان اشاره کرد و گفت: استقبال خوبی از انواع کالاهای ایرانی در شهرهای مختلف افغانستان شده که باید بستر مناسبی برای افزایش صادرات و ترانزیت از این معبر شرقی به این کشور فراهم شود.

وی با اشاره به قاچاق انواع مواد مخدر از افغانستان به داخل ایران از طریق مرزهای مشترک 2 کشور افزود: باوجود نیروهای مسلح در مرزهای مشترک ایران و افغانستان و تعامل کشور افغانستان، مرزهای شرقی استان یکی از امن ترین نقاط کشور محسوب می‌شود ولی برای جلوگیری از ورود انواع مواد مخدر به داخل کشور مجهز شدن این گمرک به انواع تجهیزات روز الکترونیکی در دستور کار قرار دارد.

جعفری ادامه داد: قاچاق سوخت هم در این گذرگاه رسمی باید مورد توجه دستگاههای امنیتی قرار گیرد کهساماندهی تردد و افراد غیرمجاز نقش بسزایی در کاهش قاچاق سوخت به افغانستان دارد.

وی گفت: ساماندهی معبر رسمی مرز دوغارون کمک شایانی به رونق اقتصادی منطقه می‌کند و نقش بسزایی در رونق بازار کسب و کار خراسان رضوی و تامین معیشت خانواده‌های مرزنشین دارد.
معاون استاندار خراسان رضوی به ظرفیت مناطق مرزی در تامین معاش اهالی منطقه بدون اتکا به درآمدهای ملی اشاره کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی همیشه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است لذا معیشت مردم در مناطق مرزی بیش از پیش مورد توجه دولت قرار دارد.
وی همچنین بر مبارزه جدی با پدیده قاچاق تاکید و بیان کرد: همه دستگاههای اجرایی و مستقر در مرز دوغارون باید نسبت به قاچاق حساس باشند تا تمامی ظرفیتهای موجود به همین منظور در این کانون اقتصادی فراهم آید.

بازید از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، بازارچه مرزی و موکب اربعین حسینی در محل اداره اتباع و امور مهاجرین خارجی مرز دوغارون از دیگر برنامه‌های سفر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی به شهرستان تایباد و معبر رسمی دوغارون بود.

گمرک دوغارون در ۱۸ کیلومتری تایباد قرار دارد و تایباد نیز در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.

گمرک ۱۰۰ ساله دوغارون پر رونق‌ترین گمرک خراسان رضوی و پس از گمرک مشهد تنها گمرک مستقل در این استان محسوب می‌شود که تمام ترانزیت کالا به افغانستان از طریق آن صورت می‌گیرد.

بیشترین حجم کار این گمرک، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است و کالاهای تجار افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندرعباس، بندر لنگه و دیگر گمرکات مرزی آن کشورها منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.

مشهد – ایرنا

23 مرداد 1399