دسته جاده ای

نکات کلی در ارتباط با ترانزیت،حمل و نقل بین المللی

1399/5/13 11:34:08

نکات کلی در ارتباط با ترانزیت و حمل و نقل بین المللی نکات کلی و عمومی که در ارتباط با ترانزیت و حمل و نقل بین المللی وجود دارد: کالای

نکات کلی در ارتباط با ترانزیت،حمل و نقل بین المللی1399/5/13 11:34:08

اسناد اصلی حمل

1399/5/13 10:34:49

اسنادی که راننده در طول مسیر از مبدا به مقصد باید همراه داشته باشد CMR" سی ام آر"(راهنامه) این سند در واقع شناسنامه محموله ای است که براساس اظهارنامه گمرکی

اسناد اصلی حمل1399/5/13 10:34:49

آشنایی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

1399/5/13 10:25:46

 آشنایی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب تیرماه 1353، فعالیت های مرتبط با حمل و نقل کشور

آشنایی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای1399/5/13 10:25:46
Go to Top