تهران – ایرنا

20 مرداد 1399

آغاز فعالیت کریدور ترانزیتی ایران-افغانستان-ازبکستان

آغاز فعالیت کریدور ترانزیتی ایران-افغانستان-ازبکستان

مدیرکل ترانزیت گمرک گفت: کریدور ترانزیتی ایران- افغانستان- ازبکستان با عبور دو دستگاه کامیون از ایران به افغانستان و در نهایت ازبکستان به صورت آزمایشی فعال شد.

به گزارش روز دوشنبه گمرک ایران، «مصطفی آیتی» با بیان اینکه برای اولین بار دو کامیون از مبدا گمرک شهید رجایی بندرعباس به مقصد  ازبکستان از مسیر افغانستان اعزام شد، تصریح کرد: در پی موفقیت افتتاح کریدور «کتای» و اعزام کالا از گمرک شهید رجایی بندرعباس به مقصد قرقیزستان و تاجیکستان در پنجم مرداد سال جاری این بار محموله های ترانزیتی از این گمرک، توسط دو دستگاه کامیون با خروج از گمرک مرزی دوغارون و عبور از کشور افغانستان به مقصد ازبکستان اعزام شد.

وی افزود: توسعه کریدورهای ترانزیتی از مسیر افغانستان به عنوان مسیری کوتاه و کم هزینه به مقصد کشورهای آسیای میانه، با استفاده از کارنه تیر، مورد حمایت «اکو- ایرو» بوده و گمرک ایران با همکاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، مصمم به توسعه آن است.

مدیرکل ترانزیت گمرک گفت: با افتتاح آزمایشی این کریدور، به نظر می رسد افغانستان عزم جدی در توسعه ترانزیت در قلمرو خود و اتصال کشورهای آسیای میانه به آب های جنوب از جمله بنادر خلیج فارس و دریای عمان (چابهار) را دارد.

آیتی افزود: در پی فعال کردن کریدور حمل و نقل ترکیبی هند- چابهار- افغانستان با استفاده از کارنه تیر، توسعه کریدورهای جدید از طریق افغانستان به مقصد کشورهای آسیای میانه، از سال ۹۸ آغاز و با افتتاح کریدور کتای و ارسال هفت دستگاه کامیون به تاجیکستان و قرقیزستان رسما اجرایی شد.

مدیرکل ترانزیت گمرک گفت: کریدور جدید ایران – افغانستان – ازبکستان می تواند بعنوان یک مسیر جدید کوتاه و کم هزینه، نقش موثری در توسعه تجارت و همکاری های منطقه ای داشته و منجر به افزایش صلح و امنیت پایدار در افغانستان شود.

وی تصریح کرد: اهمیت این کریدور از آنجا بیشتر می شود که ازبکستان اخیرا به درخواست اجرای پروژه تیر الکترونیکی (eTIR) ایران پاسخ مثبت داده و با ایجاد زیرساخت های لازم در نرم افزار آسیکودای گمرک افغانستان، اجرای اولین کریدور الکترونیکی کارنه تیر  eTIR Corridor (ایران-افغانستان-ازبکستان) در بین ۷۶ کشور عضو کنوانسیون تیر، امکانپذیر شد.

مدیرکل ترانزیت گمرک افزود: جمهوری اسلامی ایران، اقتصادی ترین مسیر برای ترانزیت کالاهای کشورهای آسیای میانه (CIS) به دلیل دسترسی کوتاه به آب های آزاد بوده و توسعه مسیرهای جدید از جمله کریدور ایران-افغانستان-ازبکستان با افزایش سرعت ارسال کالا و کاهش هزینه ها، منجر به توسعه تجارت و در نهایت رشد اقتصادی منطقه خواهد شد، در واقع این مسیر در کنار مسیر ترکمنستان به ارتقای حمل و نقل، ترانزیت و تجارت در منطقه اکو کمک می کند.

آیتی در خصوص پروژه های تیر الکترونیکی گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران با اجرای پروژه های تیر الکترونیک (eTIR) با کشورهای ترکیه (۱۳۹۴)، آذربایجان (۱۳۹۸) و حمل و نقل ترکیبی اسلونی-ایران(۱۳۹۶)، هند-چابهار-افغانستان(۱۳۹۸)، کریدور کتای (مرداد ۱۳۹۹) تلاش کرده است تا با توسعه ابزارها و مسیرهای ترانزیتی بستر لازم برای فعالین ترانزیت را فراهم کند.

وی در خصوص نتایج اقتصادی توسعه ترانزیت اظهار داشت: توسعه ترانزیت، ضمن ایجاد درآمد و افزایش اشتغال، منجر به گسترش مناسبات منطقه ای نیز خواهد شد.

آیتی در خصوص اعضای کنوانسیون تیر و اهداف آن گفت: کنوانسیون گمرکی کارنه تیر مربوط به تضمین ترانزیت کالا بوده که ۷۶ کشور از جمله اقتصادهای بزرگ دنیا، چین، اتحادیه اروپا، هند، روسیه عضو آن بوده و تسهیل کننده عبور کالا در بین کشورهای مسیر هستند.

آغاز فعالیت کریدور ترانزیتی ایران-افغانستان-ازبکستان

آغاز فعالیت کریدور ترانزیتی ایران-افغانستان-ازبکستان

مدیرکل ترانزیت گمرک گفت: کریدور ترانزیتی ایران- افغانستان- ازبکستان با عبور دو دستگاه کامیون از ایران به افغانستان و در نهایت ازبکستان به صورت آزمایشی فعال شد.

به گزارش روز دوشنبه گمرک ایران، «مصطفی آیتی» با بیان اینکه برای اولین بار دو کامیون از مبدا گمرک شهید رجایی بندرعباس به مقصد  ازبکستان از مسیر افغانستان اعزام شد، تصریح کرد: در پی موفقیت افتتاح کریدور «کتای» و اعزام کالا از گمرک شهید رجایی بندرعباس به مقصد قرقیزستان و تاجیکستان در پنجم مرداد سال جاری این بار محموله های ترانزیتی از این گمرک، توسط دو دستگاه کامیون با خروج از گمرک مرزی دوغارون و عبور از کشور افغانستان به مقصد ازبکستان اعزام شد.

وی افزود: توسعه کریدورهای ترانزیتی از مسیر افغانستان به عنوان مسیری کوتاه و کم هزینه به مقصد کشورهای آسیای میانه، با استفاده از کارنه تیر، مورد حمایت «اکو- ایرو» بوده و گمرک ایران با همکاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، مصمم به توسعه آن است.

مدیرکل ترانزیت گمرک گفت: با افتتاح آزمایشی این کریدور، به نظر می رسد افغانستان عزم جدی در توسعه ترانزیت در قلمرو خود و اتصال کشورهای آسیای میانه به آب های جنوب از جمله بنادر خلیج فارس و دریای عمان (چابهار) را دارد.

آیتی افزود: در پی فعال کردن کریدور حمل و نقل ترکیبی هند- چابهار- افغانستان با استفاده از کارنه تیر، توسعه کریدورهای جدید از طریق افغانستان به مقصد کشورهای آسیای میانه، از سال ۹۸ آغاز و با افتتاح کریدور کتای و ارسال هفت دستگاه کامیون به تاجیکستان و قرقیزستان رسما اجرایی شد.

مدیرکل ترانزیت گمرک گفت: کریدور جدید ایران – افغانستان – ازبکستان می تواند بعنوان یک مسیر جدید کوتاه و کم هزینه، نقش موثری در توسعه تجارت و همکاری های منطقه ای داشته و منجر به افزایش صلح و امنیت پایدار در افغانستان شود.

وی تصریح کرد: اهمیت این کریدور از آنجا بیشتر می شود که ازبکستان اخیرا به درخواست اجرای پروژه تیر الکترونیکی (eTIR) ایران پاسخ مثبت داده و با ایجاد زیرساخت های لازم در نرم افزار آسیکودای گمرک افغانستان، اجرای اولین کریدور الکترونیکی کارنه تیر  eTIR Corridor (ایران-افغانستان-ازبکستان) در بین ۷۶ کشور عضو کنوانسیون تیر، امکانپذیر شد.

مدیرکل ترانزیت گمرک افزود: جمهوری اسلامی ایران، اقتصادی ترین مسیر برای ترانزیت کالاهای کشورهای آسیای میانه (CIS) به دلیل دسترسی کوتاه به آب های آزاد بوده و توسعه مسیرهای جدید از جمله کریدور ایران-افغانستان-ازبکستان با افزایش سرعت ارسال کالا و کاهش هزینه ها، منجر به توسعه تجارت و در نهایت رشد اقتصادی منطقه خواهد شد، در واقع این مسیر در کنار مسیر ترکمنستان به ارتقای حمل و نقل، ترانزیت و تجارت در منطقه اکو کمک می کند.

آیتی در خصوص پروژه های تیر الکترونیکی گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران با اجرای پروژه های تیر الکترونیک (eTIR) با کشورهای ترکیه (۱۳۹۴)، آذربایجان (۱۳۹۸) و حمل و نقل ترکیبی اسلونی-ایران(۱۳۹۶)، هند-چابهار-افغانستان(۱۳۹۸)، کریدور کتای (مرداد ۱۳۹۹) تلاش کرده است تا با توسعه ابزارها و مسیرهای ترانزیتی بستر لازم برای فعالین ترانزیت را فراهم کند.

وی در خصوص نتایج اقتصادی توسعه ترانزیت اظهار داشت: توسعه ترانزیت، ضمن ایجاد درآمد و افزایش اشتغال، منجر به گسترش مناسبات منطقه ای نیز خواهد شد.

آیتی در خصوص اعضای کنوانسیون تیر و اهداف آن گفت: کنوانسیون گمرکی کارنه تیر مربوط به تضمین ترانزیت کالا بوده که ۷۶ کشور از جمله اقتصادهای بزرگ دنیا، چین، اتحادیه اروپا، هند، روسیه عضو آن بوده و تسهیل کننده عبور کالا در بین کشورهای مسیر هستند.

تهران – ایرنا

20 مرداد 1399