مشهد – ایرنا

15 مرداد 1399

اخبار کوتاه خراسان رضوی

اخبار کوتاه خراسان رضوی

کشف چهار تن آرد قاچاق و هفت تن انواع روغن خوراکی در مرز دوغارون تایباد از مهمترین خبرهای کوتاه امروز خراسان رضوی بود.

 چهار تن آرد قاچاق در مرز دوغارون تایباد کشف شد

مدیرکل گمرک دوغارون شهرستان تایباد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار تن و ۴۵۹ کیلوگرم آرد قاچاق حین خروج از کشور در این معبر شناسایی و کشف شد.

محمد کوه گرد روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ماموران حوزه کنترل بازرسی فیزیکی کالا و مطابقت با اسناد بار در این گمرک متوجه این میزان آرد در محموله های صادراتی شدند.
وی ادامه داد: ارزش این میزان آرد قاچاق بیش از ۳۰۰ میلیون ریال است و در این ارتباط یک کامیون ترانزیت توقیف شد و متخلفان با تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شدند.

کشف هفت تن انواع روغن خوراکی 

مدیرکل گمرک دوغارون شهرستان تایباد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون  هفت  تن و ۲۷۶ کیلوگرم انواع روغن خوراکی در این گذرگاه رسمی قبل از خروج از کشور توسط دستگاه کنترلی ایکس ری کشف شده است.

کوه گرد افزود: ارزش ریالی روغن های کشف شده افزون بر ۹۰۰ میلیون ریال است که در این ارتباط نیز تعدادی متخلف ایرانی و افغانستانی دستگیر و با تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شده‌اند.

وی ادامه داد: این میزان روغن کشف شده در داخل خودروهای سواری و کامیون های ترانزیت در معبر رسمی دوغارون کشف شد.

اخبار کوتاه خراسان رضوی

اخبار کوتاه خراسان رضوی

کشف چهار تن آرد قاچاق و هفت تن انواع روغن خوراکی در مرز دوغارون تایباد از مهمترین خبرهای کوتاه امروز خراسان رضوی بود.

 چهار تن آرد قاچاق در مرز دوغارون تایباد کشف شد

مدیرکل گمرک دوغارون شهرستان تایباد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار تن و ۴۵۹ کیلوگرم آرد قاچاق حین خروج از کشور در این معبر شناسایی و کشف شد.

محمد کوه گرد روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ماموران حوزه کنترل بازرسی فیزیکی کالا و مطابقت با اسناد بار در این گمرک متوجه این میزان آرد در محموله های صادراتی شدند.
وی ادامه داد: ارزش این میزان آرد قاچاق بیش از ۳۰۰ میلیون ریال است و در این ارتباط یک کامیون ترانزیت توقیف شد و متخلفان با تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شدند.

کشف هفت تن انواع روغن خوراکی 

مدیرکل گمرک دوغارون شهرستان تایباد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون  هفت  تن و ۲۷۶ کیلوگرم انواع روغن خوراکی در این گذرگاه رسمی قبل از خروج از کشور توسط دستگاه کنترلی ایکس ری کشف شده است.

کوه گرد افزود: ارزش ریالی روغن های کشف شده افزون بر ۹۰۰ میلیون ریال است که در این ارتباط نیز تعدادی متخلف ایرانی و افغانستانی دستگیر و با تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شده‌اند.

وی ادامه داد: این میزان روغن کشف شده در داخل خودروهای سواری و کامیون های ترانزیت در معبر رسمی دوغارون کشف شد.

مشهد – ایرنا

15 مرداد 1399